Joshua Tree

Najmłodszy park narodowy Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na terenie doliny Coachella, usytuowanej na południu Kalifornii, znajduje się Park Narodowy Joshua Tree. Jest to miejsce o niesamowitym pięknie, które dzięki działaniu erozji zyskało bardzo nietypowe ukształtowanie terenu. Park ten jest najmłodszym parkiem narodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki, otwarto go dopiero w 1994 roku. Jednak już w 1936 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt ustanowił część…