Jak nie działać w sytuacji kryzysowej?

Ostatnie lata pełne były sytuacji nietypowych i kryzysowych. Wystarczy wspomnieć choćby o ograniczeniach związanych z koronawirusem i wynikających z nich komplikacjach w podróżowaniu, o napływie migrantów przez granicę białoruską, o katastrofach wywołanych gwałtownymi wiatrami czy też o trwającym właśnie dramacie Ukrainy. Każda z takich sytuacji wyzwala w nas silne emocje i potrzebę działania. Czasami jednak…