Indyjskie święta

Ile ich jest? Tego nie wie nikt! Indie to kraj wielu kultur i religii, w którym według oficjalnych statystyk nadal dominuje hinduizm (ok. 75%). Religia ta jest obecna w regionie co najmniej od 3000 r.p.n.e., a co za tym idzie, przeżyła liczne ewolucje, o rewolucjach nie wspominając. Nie ma jednego hinduizmu, tak jak nie ma…