KRAKÓW / 3 MAJA 2015

NAGRANIE REPORTAŻU O KLUBIE DO DDTVN: z przodu MAGDA (FRANCJA), od lewej: ŻANETA (WB), MAGDA (WŁOCHY), JAGODA (WŁOCHY), KASIA OLUBIŃSKA (TVN), OLGA (REPUBLIKA CZESKA)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *