SZTOKHOLM / LIPIEC 2015

HALINKA (SZWECJA) / MONIKA (SZWECJA)