KRAKÓW / 3 MAJA 2015

SPOTKANIE ZE ZBYSZKIEM STANISŁAWSKIM: od lewej: MAGDA (FRANCJA), ŻANETA (WB), JAGODA (WŁOCHY), NATALIA (ROSJA), OLGA (REPUBLIKA CZESKA), MAGDA (WŁOCHY), ZBYSZEK STANISŁAWSKI