W 2007 roku w Rwandzie, jako pierwszym kraju na świecie, wprowadzono zakaz używania plastikowych torebek. Zakupy pakowane są w torby papierowe albo płócienne, a takie produkty, jak mięso, w oksybiodegradowalne torebki (czyli takie, które rozkładają się pod wpływem działania tlenu).

Share:
  • Tina Papajewski

    Nie miałam pojęcia, wow! A to Niemcy się chwalą, że są tacy do przodu z ekologicznymi rozwiązaniami!