Gruzja jest jednym z niewielu krajów, co do których trwa spór, na którym kontynencie leżą. Zależnie od przyjętej definicji granicy między Europą a Azją, Gruzja leży albo w Europie, albo w Azji, albo na obu tych kontynentach jednocześnie.

Share: