Gruzińskie „Vai me !” ვაი მე !

Jednym z najbardziej charakterystycznych gruzińskich wyrażeń jest ვაი მე ! (wym.  „Vai me !”)  Można je usłyszeć głównie od kobiet, a wypowiadane jest z charakterystycznym jękliwym zaśpiewem- vaaaaaimeee! Oznacza ono dosłownie „biada mi”, a używane jest w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić, że spotkało nas jakieś nieszczęście, coś nas uraziło lub z czymś się nie zgadzamy.

Rozbite kolano? Vaaaaimeee!

Syn przyprowadził do domu nieładną dziewczynę? Vaaaaimeeee!

Znowu się spóźniłeś? Jak możesz?! Vaaaaimeee!

Danuta / Turcja – Gruzja / Inna Gruzja

Share:
  • Anna Sowińska

    Ooo ciekawe! Kolejne podobieństwa między językami! Mój znajomy Bulgaro-Turek czasem mówił żartobliwie “Vai Anna, vaaaiii” 😛

  • W końcu nieładna partnerka to największa tragedia życiowa, nie? ;P