Słowo sisu* jest dla Finów bardzo ważne, ponieważ zawiera w sobie kwintesencję fińskości, a według niektórych, określa wręcz fińską tożsamość narodową. Sisu nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim, zawiera ono raczej zbiór cech i wartości, które każdy Fin powinien posiadać oraz pielęgnować. Do tych cech zaliczamy: determinację, wytrwałość, siłę, upór, odwagę, ale też dumę.  Sisu to również mentalność. Sisu w bardziej poetyckim wyjaśnieniu to: „siła, za pomocą której próbujemy osiągnąć niemożliwe, ale nie przez desperacką walkę, ani przez nieprzemyślane furiackie działania.” (Sakari Pälsi, Eräelämän perinteitä 1944 ) /moje tłumaczenie/. Sisu pomagało Finom przetrwać trudne czasy, biedę i niekończące się zimy. Znaczenie słowa zdecydowanie wzrosło w czasach wojen, szczególnie zwycięstwo w wojnie zimowej dało przekonanie, że dzięki sisu nawet niemożliwe staje się możliwe.

Lodołamacz, wielkie ciężarówki i oczywiście cukierki salmiakki dostąpiły zaszczytu noszenia nazwy Sisu. Od słowa sisu, powstał również przymiotnik sisukas – określający człowieka pełnego sisu.

*wymawiamy każdą literę osobno, czyli s-i , nie jak polskie ‘si’

Ola / Finlandia / Fińskie Smaki    

Share: