Etiopia ma swój własny kalendarz i sposób mierzenia czasu. Rok składa się z 12 miesięcy, które liczą równo 30 dni, oraz z dodatkowego miesiąca, grupującego pozostałe pięć dni (w roku przestępnym sześć). Poza tym początek ery liczy się od daty narodzin Chrystusa, którą egipski mnich Anonnios z Aleksandrii ustalił na 9 r. n.e. Tak więc w tej chwili w Etiopii jest rok 2010! Doba natomiast zaczyna się o wschodzie słońca, czyli o 7 rano czasu wschodnioafrykańskiego. Dzień trwa 24 godziny i dzieli się go na dwie 12-godzinne części – dzienną (od 7 rano do 18:59) i nocną (od 19 do 6:59). W rezultacie godzina 21 czasu środkowoeuropejskiego to 3 godzina nocna w Etiopii!

Share: