W chińskim piśmie niektóre znaki interpunkcyjne wyglądają zupełnie inaczej. Zamiast kropki występuje małe kółeczko (。), przecinek jest nieco grubszy i inaczej umiejscowiony (,), a oprócz niego jest jeszcze specjalny przecinek używany, gdy wymieniamy kolejne przedmioty/osoby etc. (、). Trochę inaczej wyglądają też nawiasy ().

Share: